UAB Administratorius

Pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys – kruopštus, nuoseklus bei tikslus buhalterinės apskaitos tvarkymas. Nuoseklus buhalterinių dokumentų registravimas, analizavimas bei savalaikis gautų duomenų rezultatų pateikimas įmonių vadovams, savininkams ir valstybinėms institucijoms garantuoja mūsų klientams išsamią informaciją apie įmonės veiklą ir rezultatus, laiku sumokėtus ir deklaruotus mokesčius.

Apie mus

UAB „Administratorius“ nuo 1997 metų teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas ir konsultacijas, atlieka revizijas, inventorizaciją bei tvarko buhalterinę apskaitą, pagal kiekvieno kliento poreikius.

Pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys – kruopštus, nuoseklus bei tikslus buhalterinės apskaitos tvarkymas. Nuoseklus buhalterinių dokumentų registravimas, analizavimas bei gautų duomenų rezultatų pateikimas įmonių vadovams, savininkams ir valstybinėms institucijoms tinkamu laiku. Šie veiksniai garantuoja mūsų klientams išsamią informaciją apie įmonės veiklą ir rezultatus, laiku sumokėtus ir deklaruotus mokesčius.

Įmonės darbuotojai yra profesionalūs, ilgametę patirtį turintys, buhalterinį ir/ar ekonominį išsilavinimą įgiję, įstatyminę bazę bei norminius aktus puikiai išmanantys, kvalifikuoti specialistai. UAB „Administratorius“ klientams teikia profesionalias konsultacijas ir padeda priimti teisingus sprendimus. Be to, mūsų įmonė siūlo kompleksinį aptarnavimą.

UAB „Administratorius“ darbuotojai yra visiškai atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą, bendrauja su visomis kontroliuojančiomis valstybinėmis institucijomis. Visi sėkmingam įmonės veiklos vykdymui reikalingi patikrinimai, klientui pageidaujant, atliekami mūsų arba kliento biure.

Klientui pageidaujant, tvarkome praėjusių laikotarpių apskaitą nuo pirminių dokumentų tvarkymo iki ataskaitų pateikimo atitinkamoms institucijoms. Nuo sutarties pasirašymo datos, kai kliento įmonės apskaita perduodama mums, prisiimame visą atsakomybę už teisingą praėjusių laikotarpių buhalterinės apskaitos sutvarkymą.

Teikdami šias paslaugas mes (sutartimi) įsipareigojame klientui tvarkyti buhalterinę apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

UAB „Administratorius“ teikia profesionalias konsultacijas apie kliento įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo trūkumus, buhalterinės apskaitos ypatumus bei naujoves mokesčių klausimais.

Bendrovėje įdiegta pažangiausia buhalterinės apskaitos programa „EURO SKAITA“ ir personalo tvarkymo bei darbo užmokesčio programa „PERSONALO SKAITA“. Galima nuotolinės darbo vietos paslauga, t. y., klientas gali internetu prisijungti prie „EURO SKAITA“ programoje esančios savo duomenų bazės ir atlikti visas operacijas, spausdinti ir/ar analizuoti ataskaitas.

Mūsų paslaugos paremtos betarpišku bendradarbiavimu.

Stengiamės suteikti klientams itin išsamią ir naują informaciją apskaitos ir mokesčių klausimais.

Mes įsipareigojame saugoti įmonės komercines paslaptis ir be kliento leidimo neperduoti tretiems asmenims informacijos, kurią gauname atlikdami sutartyje numatytas paslaugas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, turi būti pateikta valstybinėms institucijoms.