UAB Administratorius

KONSULTACINĖS

Finansinės

UAB „Administratorius“ siūlo ne tik buhalterinės apskaitos paslaugas, bet ir jas papildančias finansines paslaugas:

Įmonės finansinių rodiklių analizę ir su ja susijusias paslaugas

Neatsiejama sėkmingos įmonės veiklos dalis yra veiklos rodiklių finansinė analizė. Finansinių rodiklių analizė ir apskaičiavimas bei sudarytos finansinės prognozės padės Jums tinkamai įvertinti savo verslo finansinę būklę, priimti teisingus sprendimus. UAB „Administratorius“  nurodo Jūsų verslo silpnąsias ir stipriąsias puses, nuostolingumo centrus, gręsiančias rizikas, pelningumo rodiklius bei parengia pasiūlymus, kaip būtų galima gerinti Jūsų įmonės finansinius rodiklius. Mūsų teikiama informacija padės Jums  priimti rimtus, efektyvius strateginius verslo sprendimus. Galima tiek vienkartinė, tiek pastovi analizė, atskleidžianti rodiklių dinamiką, tendencijas, rizikos galimybes bei verslo perspektyvas.

Verslo konsultavimo paslaugas

Teikiame įvairaus pobūdžio verslo konsultavimo paslaugas, susijusias su verslo kūrimu, strateginiu jo vystymu, šios veiklos optimizavimu. Padedame spręsti verslo valdymo klausimus. Suteikiame Jums žinių, kurios turėtų padėti sukurti saugų, ilgaamžį, lankstų ir pelningą verslą.

Konsultacijas mokesčių ir kitais finansiniais klausimais

Konsultuojame įvairiais mokesčių klausimais, padedame suprasti mokesčių įstatymų nuostatas. Pateikiame galimus ir patikimus variantus, siekiant sumažinti mokesčius, bei paaiškiname, kaip remiantis aktualiomis įstatymų redakcijomis pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir taip sumažinti įmonės mokesčių naštą.

Teikiame konsultacijas, susijusias su kitais Jus dominančiais finansiniais klausimais, atsižvelgdami į galiojančius įstatymus ir norminius teisės aktus.

Konsultacijas personalo valdymo klausimais

Konsultuojame klausimais, susijusiais su darbo santykiais, taip pat įmonės vidaus dokumentų rengimo klausimais. Padedame parengti darbo sutartis, kolektyvines darbo sutartis ir kitus teisės aktus, susijusius su personalo valdymu.

Biudžetų sudarymą ir kontrolę

Pagal Jūsų pateiktus duomenis sudarome pajamų ir išlaidų biudžetus, kurie nubrėš tam tikras gaires, padėsiančias užtikrinti tinkamą išlaidų kontrolę, nustatyti įmonės darbuotojams keliamus tikslus, susijusius su pelno ir išlaidų klausimais, bei taps pagrindiniu kriterijumi planuojant ir valdant pinigų srautus. Pagal Jūsų poreikius galime atlikti ir nuolatinę biudžetų kontrolę.

Pinigų srautų planavimą ir kontrolę

Padedame išvengti galimų sunkumų, susijusių su apyvartinių lėšų trūkumu, ar nuostolių susijusių su per didelio kiekio grynųjų pinigų laikymo kasoje ar banko sąskaitoje, vykdant pinigų srautų planavimą bei kontrolę.

Fiziniams asmenims galime pasiūlyti:

  • metinės pajamų mokesčio deklaracijos užpildymą ir pateikimą;
  • metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos užpildymą ir pateikimą;
  • prašymo pervesti iki 2% gyventojų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, užpildymą ir pateikimą;
  • bei kitas paslaugas.